Madhumalini Basant

INGREDIENT                                      PART                                                  INDICATION                                     DOSAGE

shudh hingul
kharpar bhasma
beri
badhar ras

sheetvirya
jvar
dhatu vardhak
pandu (anaemia)
rakta pradrara (uterine bleeding)
kshaya

2-4 gm

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »